För kontinuerligt och snabbt utfört arbete när det snöar som mest under vintern, rekommenderar vi att teckna avtal med oss. Alla våra avtalskunder är prioriterade i första hand.

Vi har två typer av avtal:

  • Driftavtal. Vi står för bevakningen av fastigheten och kommer och skottar vid behov. Vi tar även över hela ansvaret, som annars ligger på fastighetsägaren eller Bostadsrättsföreningen, för ev skador på egendom och tredjeman.
  • Avropsavtal. Man gör ett avrop (ringer oss) och vi kommer så snart som möjligt – och allra senast inom 24h – när det behöver skottas. Vi tar fullt ansvar för ev skador på egendom och tredjeman under tiden arbetet utförs.

 

Vi anpassar avtalen utifrån era specifika önskemål

Kontakta oss via e-post för kostnadsfritt förslag till avtal: info@snoskottningsjouren.se