Inför vintern besiktar BM Service era tak för att få en uppfattning av hur taken ska skottas på bästa sätt.

Vi undersöker även om det finns skador som behöver åtgärdas eller om det finns behov av kompletterande infästningspunkter. I samband med våra inspektioner rensar vi såklart även eventuella hängrännor och försäkrar oss om att dessa är fullt fungerande. Antalet läckande tak och förstörda fasader skulle drastiskt kunna minskas om inspektioner utfördes inför vintersäsongen!