Priser utan avtal. Debiteras per person och arbetad timme. Vi arbetar alltid snabbt och effektivt så ni får valuta för timpriset. Samtliga priser exklusive moms.

  • Snöskottning av tak. 450kr/h
  • Snöskottning av industritak. 400kr/h
  • Istappsborttagning. 450kr/h
  • Skottning av garageuppfart och gårdar. 400kr/h
  • Jourpris efter 16.00 samt helger och röda dagar. 620kr/h

 

Transportkostnader tillkommer – 170kr per arbetslag.Minimum debitering utan avtal är 4h totalt.  50% rabatt för privatpersoner, som dras av direkt på fakturan via RUT-avdraget:

För snöskottning gäller samma regler som för andra hushållsnära tjänster, som till exempel städning. Därför har privatpersoner, som anlitar professionell hjälp med snöröjningsarbete, rätt till RUT-avdrag.