Vi sätter säkerheten i första hand och för arbeten på hög höjd används alltid personligt fallskydd i form av säkerhetssele och förankringslinor.

Ett arbetslag består minst av tre personer. En skottare, en säkerhetsman (som har uppsikt över linan) samt en person som spärrar av på marken och ser till att ingen person kommer i närheten av riskzonen.

Alla våra takskottare är licensierade genom Plåtslageriernas Riksförbunds utbildning Skotta Säkert.

Vi är fullt försäkrade genom Fora och If.