Fastighetsägaren ansvarar för bevakning och bedömning av när taken behöver skottas. Fastighetsägaren ansvarar också för att varna för nerfallande snö och is från taket, genom att sätta upp avspärrningar och varningsskyltar.

Om nedfallande istappar eller snö på något sätt orsakar en olycka så är det fastighetsägaren som är ansvarig. Den kritiska faktorn som avgör stora snölaster på ditt tak är inte djupet på snön utan vikten. Det beror på att blötsnö är betydligt tyngre än lös och fluffig snö. Faktum är att 15cm blöt snö har i stort sätt samma vikt som 95cm lössnö.

Snöskottning på tak är riskförebyggande och ska alltid utföras av fackmän med rätt utrustning och utbildning.