• Snöskottning av alla typer av tak
  • Skottning och sandning av gångvägar, gårdar och uppfarter
  • Borttagning av istappar
  • Jour och akutuppdrag
  • Snöröjning av industritak

markröjning: Skottning och sandning av gångvägar, gårdar, uppfarter och parkeringsplatser.